Sportinis rengimas

Sportinis rengimas

 PRIĖMIMO TVARKA
 
Į Akademiją priimami vaikai ir jaunimas nuo 6 iki 18 metų, visus metus.
 
Tėvai ar pats ugdytinis (nuo 16 metų) pateikia Akademijai:
 
1. Nustatytos formos  prašymą, kuriame nurodoma mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, ugdymo įstaiga ir klasė.
 
2. Teisės aktais nustatytos formos vaiko sveikatos pažymą.
 
3.  Dokumentus, kuriais vadovaujantis gali būti mažinamas mokesčio už teikiamas paslaugas dydis. 
 
    Su ugdytinio tėvais arba ugdytiniu (nuo 16 m) sudaroma sportinio rengimo paslaugų sutartis.
 
Visi dokumentai pateikiami el. paštu: minijos.akademija@inbox.lt arba grupės treneriui.
 
MOKESTIS UŽ SPORTINIO RENGIMO PASLAUGAS
 
mokamas banke, bankiniu pervedimu arba "Perlo" terminaluose. 
 
Mokėjimo kvite arba nurodyme būtina užrašyti:
 
Gavėjas - "Minijos futbolo akademija"
 
Gavėjo kodas - 305669806
 
Bankas – „Swedbank“ AB
 
Atsiskaitomoji sąskaita - LT177300010166010012
 
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę, trenerio v., pavardę.
 
Mokesčio dydis:  7 Eur/mėn.
 
 

Galerija